Stichting Groener, onze uitgever

Stichting Groener is de uitgever van het Voedselbossen Magazine. Naast het uitgeven van het Voedselbossen Magazine organiseert Stichting Groener evenementen en geeft als netwerkorganisatie gemeenten advies rondom de realisatie van voedselbossen. Ook koopt de stichting zelf landbouwgrond op om deze te laten ontwikkelen tot voedselbos. 

Contact

Voor vragen over het magazine, je abonnement of advertentiemogelijkheden: redactie@groener.org

 

Stichting Groener
Kampenringweg 45D
2803 PE Gouda
info@groener.org
www.groener.org
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 83757597

Algemene voorwaarden